Συνάντηση του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστικών Υπαλλήλων με Νίκα – Τζιούμη – Κατσίρη (pics)

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 15:44

Το Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων με έδρα τη Τρίπολη πραγματοποίησε συνάντηση τη Τρίτη 22 Μαρτίου 2021 με το Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη, το Δήμαρχο Τρίποληs κ. Τζιουμη Κωνσταντίνο και τον Πολιτευτή τηs Νέαs Δημοκρατίαs κ. Κατσιρη Ιωάννη με θέμα την δημιουργία τηs 9ηs Ε.Μ.Α.Κ- Δωδεκάμηνη λειτουργία του Πεζοπορου Πελοποννήσου.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα και το Σωματείο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων ευχαριστήσε το κ. Νικα και το κ. Τζιουμη για τιs μέχρι τώρα ενέργειες τουs καθώς επίσης αναφέρθηκαν και άλλα προβλήματα του κλάδου όπως Μ.Α.Π (Μέσα Ατομικής Προστασίας) και λοιπά.