Συναντήσεις με τον Δήμαρχο και το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ είχε ο βουλευτής Γ. Παπαηλιού

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020 15:32

Στις 19.6.2020 ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού συναντήθηκε στο Δημαρχείο  Τρίπολης με το Δήμαρχο Τρίπολης με τον οποίο συζήτησε τα προβλήματα του Δήμου και με το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αρκαδίας, με τους εκπροσώπους των οποίων συζήτησε τα προβλήματα του προσωπικού .

Ο Γιώργος Παπαηλιού αρχικά επισήμανε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρίπολης, εξαιτίας της έκτασής του αλλά κυρίως του διφυούς χαρακτήρα του, αφού περιλαμβάνει και τον αστικό ιστό και αγροτικές περιοχές.Στη συνέχεια, αφού επισήμανε ότι η υγειονομική κρίση και η συνακόλουθη οικονομική κρίση επιβάρυνε τους δήμους, και το Δήμο Τρίπολης, με έκτακτες δαπάνες  για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την απώλεια εσόδων από τη μη είσπραξη δημοτικών τελών, μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων και άλλων εσόδων,  αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλό-Δημος» ενισχύθηκαν οι δήμοι για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής με κριτήρια αντικειμενικά και χωρίς άνωθεν και έξωθεν παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ, με το ανακοινωθέν με μεγάλη καθυστέρηση  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνεχίζει αυτό του «Φιλό-Δημου», με έργα που είχαν ενταχθεί στο τελευταίο να εξελίσσονται και άλλα να απεντάσσονται. Όμως με κριτήρια αξιολόγησης αδιαφανή και με τρόπο που παραπέμπει σε παλαιοκομματικές και συγκεντρωτικές λογικές.

Εκτός της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και προστασίας του προσωπικού και του συναλλασσόμενου κοινού, για τη σταδιακή επάνοδο της κανονικής λειτουργίας των δήμων απαιτούνται ο ανασχεδιασμός και η παράταση του προγράμματος επιχορήγησής τους, η ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, η θεσμική επέκταση σε δράσεις και η ενδυνάμωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλες πρωτοβουλίες.

Και βέβαια, είναι αναγκαία η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, δεδομένης της υποστελέχωσής τους, που, εκτός των άλλων, υποχρεώνει δημοτικούς υπαλλήλους να ασκούν παράλληλα καθήκοντα. Η υποστελέχωση συνδέεται με τις «μνημονιακές» πολιτικές αλλά  και την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία επιχειρεί και θα επιχειρήσει  να αναθέσει αρμοδιότητες των δήμων σε ιδιώτες, ώστε αυτοί να αναλάβουν εργολαβικά τομείς που ανήκουν στους δήμους.

Στο εν εξελίξει αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, όπως και ο κόσμος της εργασίας εν γένει, πλήττονται από τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες έχουν δυσμενείς συνέπειες και στη μικρο-μεσαία επιχειρηματικότητα και στην τοπική αγορά.