Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Τρίπολης

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 14:04

Διαβάστε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες στην αναλυτική ανακοίνωση που δίθηκε στην δημοσιότητα:

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα

3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 21,78 € την ημέρα.

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

7. Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί
στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

Οι ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης
• Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής
• Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως και 13/9/2020 (ώρα 23:59).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες.

Πληροφορίες για την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Τρίπολης 2710243714, 2710234608 Ταχ. Διεύθυνση Τέρμα Καραϊσκάκη