Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ.Βόρειας Κυνουρίας

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 16:24

Ανακοίνωση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Συνεχίζουμε επιτυχώς την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου μας με την έναρξη των μαθημάτων, από τις 25/02/2020, στο πρόγραμμα  «Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία».Εξακολουθούν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και για το εν λόγω πρόγραμα αλλά και για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.) – (25 ώρες)

      2. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) – (50 ώρες)

Παράλληλα ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι δύναται να λειτουργήσουν στο Δήμο μας επιπλέον τμήματα, σε διάφορες θεματικές ενότητες, εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:

Τηλ.: 27553 60101 ή

Email: astros01@otenet.gr