Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρίπολης (video)

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 15:25

Την Παρασκευή 15η Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης πραγματοποιήθηκε η τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα σε πολύ ήρεμο κλίμα.Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα εξής:

Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμής ασφάλτου»

Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34662/7-11-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 190/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. καταχ. ΑΚ62/20-4-2017, αρ. πιν. 75) προσφυγής του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και κατά του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της2-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 15-3-2019 και με αρ. κατάθεσης 176/2019 αγωγής υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 11-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 15-2-2018 και με αρ. κατάθεσης 78/2018 αίτησης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) ιδιωτών και κατά του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδημάρχους του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 11-12-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. θέσπισμα Α18/600)

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ708/14-10-2019 αρ. πιν. 10, ΑΒΕΜ: ΕΦ252/18-7-2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 917/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ710/14-10-2019 αρ. πιν. 9, ΑΒΕΜ: ΕΦ251/18-7-2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη) και κατά της 916/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ702/14-10-2019 αρ. πιν. 13, ΑΒΕΜ: ΕΦ262/19-7-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 172/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ704/14-10-2019 αρ. πιν. 12, ΑΒΕΜ: ΕΦ261/19-7-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη) και κατά της 132/2019 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ706/14-10-2019 αρ. πιν. 5, ΑΒΕΜ: ΕΦ127/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 628/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ696/14-10-2019 αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΕΦ129/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Πλ. Γεωργίου Β΄. 8 – 10 Τρίπολη) και κατά της 632/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ698/14-10-2019 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ128/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (πρώην Τράπεζα Κύπρου Εθνομαρτύρων 10 – Τρίπολη) και κατά της 631/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ700/14-10-2019 αρ. πιν. 8, ΑΒΕΜ: ΕΦ130/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (πρώην ΑΤΕΒΑΝΚ Πλ. Γεωργίου Β’. & Πετροπούλου – Τρίπολη) και κατά της 633/2018 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης