Συνεδρίασε το Δ.Σ. της “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 10:50

Συνεδρίασε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, το Δ.Σ. της  “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ, στα γραφεία του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού, στην Τρίπολη.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ, συζητήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, η στελέχωση των θέσεων του διευθύνοντος συμβούλου, του διοικητικού διευθυντή και του τεχνικού διευθυντή.Παράλληλα, καθορίστηκε ως ανώτατο όργανο το Δ.Σ. της “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ πρόεδρος του οποίου είναι ο περιφερειάρχης Π. Νίκας και αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.

Η μισθοδοσία του προσωπικού, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, θα διέπεται από τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού ως προς τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ως προς την στελέχωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα γίνει προσπάθεια για την πρόσληψη όλων όσοι εργάζονται στην “Πελοπόννησος” Α.Ε.