Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας (vids)

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 16:52
φωτογραφία αρχείου

Βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα απο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας  της 16/11/18

ΘΕΑΜΑ 1οΛήψη απόφασης για την αναγκαιότητα, έγκριση διενέργειας και την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, για την συλλογή και την µεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

https://www.youtube.com/watch?v=Am_KPEN4D0I

Ερωτήματα του επικεφαλής της μείζονος κ.Γ.Καμπύλη, απάντηση δημάρχου…

https://www.youtube.com/watch?v=4TwtPpeeB7Y

Ερωτήματα των δ/σ,κ.κ Γ.Παινέση και Ι.Γιοβά,για το όφελος του δήμου απο τα ανακυκλώσιμα και η απάντηση δημάρχου.

https://www.youtube.com/watch?v=VY_WKbrndOE

Τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος, κ.Γ.Καμπύλη…

https://www.youtube.com/watch?v=Si2iOP6Dsrk

Απάντηση δημάρχου κ.Π.Μαντά,στο κ.Γ.Καμπύλη…

https://www.youtube.com/watch?v=pZZblJTod-Y

Τοποθέτηση ελάσσονος, κ.Ι.Γιοβά…

https://www.youtube.com/watch?v=3LgOExOgPGc

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ.Π.Αδάμη…

https://www.youtube.com/watch?v=CvH1hR5hY-I

Τοποθέτηση δ/σ,κ.Μ.Σκατζού…

https://www.youtube.com/watch?v=saRXW0-J02Q

Τοποθέτηση προέδρου Καστάνιτσας, κ. Πεφάνη…

https://www.youtube.com/watch?v=YSNelqNOrFo

Τοποθέτηση δ/σ,κ.Γ.Παινέση…

https://www.youtube.com/watch?v=QsV1ZsuoydM

Επισήμανση προέδρου Δ.Σ κ.Κουτρουμπή-Διαπληκτισμοί…

https://www.youtube.com/watch?v=UQwjSUXxHbg

Τοποθέτηση αντιδημάρχου κ.Δ.Γκαύρου…

https://www.youtube.com/watch?v=6_SFCh908C4

Τοποθέτηση δ/σ κ.Σούρσου…

https://www.youtube.com/watch?v=ejcCC6gRf6s

Δευτερολογία του επικεφαλής της μείζονος,κ.Γ.Καμπύλη

https://www.youtube.com/watch?v=fVqg_8889l0

Δευτερολογία κ.Ι.Γιοβά

https://www.youtube.com/watch?v=7SGoV49XNus

Δευτερολογία δ/σ κ.Γ.Παινέση

https://www.youtube.com/watch?v=Sz__-igz8bE

Δευτερολογία δ/σ κ.Π.Αδάμη

https://www.youtube.com/watch?v=KIuuUCUnmHQ

Δευτερολογία δ/σ κ.Μ.Σκατζού

https://www.youtube.com/watch?v=Ug2-xFvaHdY

Απαντήσεις δημάρχου κ.Π.Μαντά

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=GdWOUp4lia8