Συνεδρίαση «δια περιφοράς» των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Β. Κυνουρίας 

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 15:03

Ο Δήμος Β.Κυνουρίας ενημερώνει ότι:

Τακτική συνεδρίαση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Βόρειας Κυνουρίας θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 27 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:  1. Εγγραφές νηπίων
  2. Ανανέωση μισθωμάτων κτιρίων στέγασης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2021  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  4. Ορισμός τριμελούς  επιτροπής παραλαβής εργασιών έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» .
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών του λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» στη Τράπεζα Πειραιώς
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών του λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» στη Τράπεζα της Ελλάδος

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ