Συνεδρίαση Επιτροπής Λιγνιτόσημου την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Τρίπολη

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020 09:41

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της επιτροπής του λιγνιτόσημου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, στις 6 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  1. Ένταξη νέων έργων στο 4ο Ε.Α.Π . Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
  2. Επικαιροποίηση αμοιβών των Επιτροπών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.
  3. Διάφορα θέματα.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος, να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας για να παραστεί στην ανωτέρω συνεδρίαση.

 

 

                                             Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

                                  & Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

                                                  

                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ