Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης…

Πέμπτη, 17 Μάιος 2012 15:54

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Την  Τετάρτη 23 Μαΐου  και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης, θα λάβει χώρα  τακτική δημόσια   Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:1) Αίτηση  της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE για τη συνέχιση της συνεργασίας με την υπογραφή νέου συμφωνητικού μίσθωσης 12ετούς διάρκειας.

2) Έγκριση της με αριθμό 82/2012 Απόφασης Δημάρχου για τον  ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου κ.  Τζίφα Αναστασίας για την υπόθεση παράνομης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της cosmote A.E.

3) Έγκριση της με αριθμό 69/2012 Απόφασης Δημάρχου για τον  ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου κ.  Αγγελάκου Ιωάννη κατά την συζήτηση αίτησης  (διαδικασία απαλλοτριώσεων ) του Παρασκευά Αλεξόπουλου και λοιπών.

4) Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2012.

5) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια αεροκουρτινών για το κτήριο του Δημαρχείου».

 6) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια   Βιβλίου».

 7) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Ειδών κιγκαλερίας σε Δημοτικό κτήριο της Δ.Ε Τρίπολης».

 8) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια λαμπών υγραερίου».

 9) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού λογιστικού σχεδίου) στο Δήμο Τρίπολης για το οικονομικό έτος 2012.

 10) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α )».

11) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών».

12) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τα ποδήλατα του Δήμου».

13) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

14)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια σωληνώσεων ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς, Φ 110 16 atm».

15) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης στο κτήριο Α.Τ. Λεβιδίου».

16)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια μεταλλικών κλουβιών για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων».

17) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία Καθαρισμός Αύλακα και Παραυλάκων Άρδευσης Δ.Ε. Φαλάνθου».

18) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία Καθαρισμός ανεξέλεγκτων χωματερών του Δήμου Τρίπολης».

19) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία Καθαρισμός – διαμόρφωση πίστας χιονοδρομικού κέντρου Οστρακίνας».

20) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία κοπή χόρτων βάτων από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους των Δ.Ε. Λεβιδίου – Φαλάνθου».

21) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία κοπή χόρτων βάτων από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους των Δ.Ε. Σκιρίτιδας – Βαλτετσίου».

22) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία κοπή χόρτων βάτων από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους των Δ.Ε. Τεγέας – Τρίπολης».

23) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εργασία κοπή χόρτων βάτων από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους των Δ.Ε. Κορυθίου – Μαντινείας».

24) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Εκτέλεση του έργου Διαμόρφωση προσβάσεων σε δημόσιους χώρους στη Δ.Ε Τρίπολης».

25) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Αμοιβή και έξοδα δικηγόρου κ. Γιαννίκου Παναγιώτη για ενέργειες που αφορούν υποθέσεις του Δήμου».

26) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών».

27) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Αμοιβή του  δικηγόρου κ. Κολαντζιανού Γεωργίου για εξωδικαστικές ενέργειες για υπόθεση που αφορά το Δήμο».

28)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσίας του έργου Διαμόρφωση Δημοτικών Χώρων (ΔΕ Κορυθίου)».

29) Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».

30) Αίτηση κ. Λάγκα Κωνσταντίνας «περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 9.000,00 € για την αντιμετώπιση των ταχυδρομικών τελών».

31) Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γεφυριών».

32) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών του Δήμου Τρίπολης.

33) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια αναλώσιμων υπηρεσίας καθαριότητας».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ