Συνεδριάζει η Δ.Κ. Τρίπολης…

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 08:23

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (παλαιό Δημαρχείο, Εθνικής Αντίστασης 43), θα λάβει χώρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφενείο»,  με την επωνυμία «Κατσικερός Παρασκευάς του Δημητρίου – ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται επί της Πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη.
  2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφετέρια»,  με την επωνυμία «Β. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε. – TIMES» που βρίσκεται επί της Πλατείας Αγ. Βασιλείου αρ. 5 στην Τρίπολη.
  3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφενείο – οβελιστήριο»,  με την επωνυμία «Χριστοφίλου Κωνσταντίνα συζ. Γεωργίου» που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου 56 στην Τρίπολη.
  4. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφενείο – μπαρ»,  με την επωνυμία «Τόμπρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου – GOAL CAFE» που βρίσκεται επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 3 στην Τρίπολη.
  5. Αιτήματα για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Άρεως για πώληση καλαμποκιών
  6. Αίτημα του κ. Σοφικίτη Ιωάννη για ενοικίαση χώρου 20 τ.μ. στην πλατεία Άρεως για τοποθέτηση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  7. Αιτήματα για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  8. Επανεξέταση αιτήματος για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από το κατάστημα ιδιοκτησίας Kristina Mancya του Ilia «ΚΑΦΕ ΦΙΛΙΚΩΝ».
  9. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του κ. Μπαντούνα Νικολάου για τοποθέτηση ειδικών εμποδίων στην άκρη του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματός του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ