Συνεδριάζει κατεπειγόντως η Οικονομική Επιτροπή του δήμου…

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012 15:02

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου, επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης, θα λάβει χώρα κατεπείγουσα Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:1. Περί ανάθεσης της εργασίας: «Μεταφορά, Διαλογή & Απόρριψη των αστικών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης».

 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Βαλτετσίου”.

 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Κορυθίου”.

 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Λεβιδίου”.

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Μαντινείας”.

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Σκιρίτιδας”.

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Τεγέας”.

 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: “Καθαρισμός οδών, χώρων κ.λ.π. Δ.Ε. Φαλάνθου”.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ