Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης…

Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2012 06:31

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στις 20.00, στην αίθουσα “Αλεξόπουλου Παναγιώτη” (2ος όροφος) του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σαράντα δύο (42) θέματα ημερήσιας διάταξης, τα ακόλουθα:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναστήλωση και επαναλειτουργία του Μαλλιαροπούλειου θεάτρου».

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων».

3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου Γυμνασίου – Λυκείου Τ.Κ. Αλέας».

4. Εξέταση αίτησης κου Τασουλή Θεόδωρου.

5. Εξέταση αίτησης της Χρ. Σιάννας-Χαρ. Ρέκκας-Αθ. Τζιώλας και ΣΙΑ ΟΕ.

6. Εξέταση αίτησης κου Μπενόπουλου Σταύρου.

7. Εξέταση αίτησης κου Βεργόπουλου Χρήστου.

8. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα (30) ατόμων για χρονικό διάστημα έως δύο μήνες.

9. Συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα μίσθωσης πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Στρίγκου σε ιδιώτη.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Άθλησης για όλους»

11. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».

12. Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.

13. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων από 01/11/2011 έως 31/12/2011 Σχολικών Μονάδων και Υπηρεσιών των Δήμων που μεταφέρθηκαν με τον Ν.3852/2010.

14. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π.

15. Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης.

16. Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης.

17. Αποδοχή χρηματοδότησης από πρόστιμα ΚΟΚ.

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ. Τρίπολης».

19. Καθιέρωση μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εκπιπτόμενων εξόδων μεταφοράς από την τιμή πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου.

20. Περί μείωσης προσφερόμενου μισθώματος για το Π.Ι. Κολλίνων.

21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λεβιδίου».

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 15.6722 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες».

23 – 35: Οικονομική Ενίσχυση

36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια σωληνώσεως ύδρευσης.

37. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.

38. Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.

39. Οικονομική Ενίσχυση

40. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

41. Επιχορήγηση της Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης.

42. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Πάσχα 2012.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλ. ΜΠΟΖΟΣ