Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου…

Παρασκευή, 18 Μάιος 2012 08:16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Επικύρωση πρακτικών της 25ης, 26ης & 27ης/2011 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας (i) προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) και επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) και (ii) συλλογής, ταξινόμησης, απορρύπανσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας «Συστήματα Αντιρύπανσης Α.Ε. – ANSY ΑΕ» στη ΒΙΠΕ Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.  

3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 2012 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος, Ευάγγελος Γιαννακούρας, Γεώργιος Δέδες, Αδαμαντία Τζανετέα και Παναγιώτης Αλευράς.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ