Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 08:24

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 30 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βυτίνας».

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του υποέργου 1: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα».

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του υποέργου 2: «Αναβάθμιση έργου αντικατάστασης – βελτίωσης δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Βυτίνας και Ελάτης του Δήμου Γορτυνίας».

6. Έγκριση πρακτικών εκκαθαριστών για την δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Λαγκαδίων».

7. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2016.

8. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Μαγουλιάνων.

9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Μυγδαλιάς.

10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Αποκατάσταση Γυμνασίου Δημητσάνας».

11.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Κατασκευή μανδρότοιχων Τ.Κ. Μυγδαλιάς».

12. Εγκριση μεταφοράς υγρών αποβλήτων (πλυσιμάτων) τυροκομείου της εταιρείας Οικολογικές Αγροτικές Καλλιέργειες ΟΑΚ Α.Ε. από Τρίλοφο Μεγαλόπολης στον Βιολογικό Καθαρισμό Βυτίνας.

13. Εγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Βυτίνας. 14. Παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες του εκπροσώπου της Τ.Κ. Χώρας στο κτίριο του παλαιού κλειστού Δημοτικού Σχολείου.

15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (κοινοτικού καταστήματος) στην Τ.Κ. Βελημαχιτών στον σύλλογο Βελημαχιτών.

16.Έγκριση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Βελημαχίου για υδροδότηση στον κ. Τσάκαλο Δημήτριο.

17.Έκθεση αυτοψίας Τμήματος Υδρευσης – Αποχέτευσης για την σύνδεση αποχετεύσεων οικιών σε ημιτελές δίκτυο Τ.Κ. Καλλιανίου.

18. Ονομασία δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Δήμητρας.

19.Έγκριση υλοτόμησης δέντρων στις Τ.Κ. Παλούμπα, Βυδιακίου και Πουρναριάς.

20.Έγκριση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΓ για την ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης.

21.Έγκριση εργασιών και δαπάνης για την χορήγηση πιστοποιητικού ακτινοπροστασίας για τις ιαματικές πηγές Λουτρών Ηραίας.

22. Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων με έδρα στην Γορτυνία.

23. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών έτους 2016.

24. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής απ. 273/2016.

25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Γορτυνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΑΧΡΗ

Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας