Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 12:59
Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας θα γίνει στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εορτασμός πολιούχου Τ.Κ. Βυτίνας Αγίου Τρύφωνα με την συμμετοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδας.
2. Οργάνωση και ενίσχυση ενημερωτικής και εκπαιδευτικής δράσης εθελοντών στην Τ.Κ. Δημητσάνας για την χρήση Εξωτερικού Απινιδωτή (AED).
3. Διεκδίκηση μειωμένου τιμολογίου ρεύματος για τον Νομό Αρκαδίας ως αντισταθμιστικό όφελος για την λιγνιτική δραστηριότητα.
4. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Γορτυνίας και ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στα Τρόπαια.
5. Έγκριση διάνοιξης δρόμου πυρασφάλειας στην Τ.Κ. Στεμνίτσας με δαπάνη ιδιώτη.
6. Έγκριση διάνοιξης δρόμου στην Τ.Κ. Καμενίτσας.
7. Έγκριση εργασιών στο παραχωρημένο δημοτικό ακίνητο Τ.Κ. Πυρρή.
8. Αίτημα λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Σύρνας.
9. Καθορισμός χώρων και τρόπος διάθεσης περιπτέρων στις Τ.Κ. του Δήμου Γορτυνίας.
10. Έγκριση σχεδίου δράσης ΔΗΚΕΓ έτους 2018.
11. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΓ οικονομικού έτους 2018.