Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 19:05

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2012 και προϋπολογισμών – απολογισμών οικονομικών ετών 2013, 2014 Ιδρύματος Επαμ. Βοσυνιώτη.
Περί έγκρισης προϋπολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2015 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Ιδρύματος Επαμ. Βοσυνιώτη.
Ορισμός εταιρίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2015 (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ηλεκτροδότηση του 10ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών στην Τ. Κ. Βαλτετσίου».
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την απόδοση αντιμισθίων και εξόδων κίνησης εκλεγμένων αιρετών στην Δ.Ο.Υ. Τρίπολης λόγω κατασχετηρίων.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας γευμάτων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης.
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ για το έτος 2016 – 2017.
Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Νεστάνης.
Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στο Ν.Π.Δ.Τρίπολης.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κολλινών».
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βουρβούρων».
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ.Κανδήλας – Δημιουργία υπαίθριου πολύχωρου».
Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών επιβολής κοινωνικής εισφοράς.
Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας στην Τ.Κ. Κανδήλας.
Εκμίσθωση αποθήκης κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ.Πηγαδακίων.
Εκμίσθωση του ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Λίμνης.
Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κανδήλας.
Επιστροφή ποσού λόγω διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για τέλη ύδρευσης.
Επιστροφή ποσού.
Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε Φιλικών.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της ΚΕΔΗΤ για το έτος 2017.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα και τη λήψη του πιστοποιητικού ISO9001: 2008».
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενοικίαση κάδων».
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την υπηρεσία καθαριότητας».
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης».
Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. Δάφνης Δήμου Τρίπολης στις 5-6/8/2016.
Περί επιχορήγησης του Α.Ο Νεστάνης.
Αποστολή της με αριθμ. 495/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης.
Σύσταση επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Τρίπολης.
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ».
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λίμνης».
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην Τ.Κ. Σιμιάδων Δ.Ε Μαντινείας».
Ορισμός επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αμπελακίου, Ασέας, Δάφνης, Καλτεζών και οικισμών Λιανού και Μανιάτη της Δ.Ε. Βαλτετσίου».
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου».
Παραίτηση αναδόχου έργου: «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε.Βαλτετσίου».
Περί έγκρισης της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος CLLD/LEADERΒόρειας Πελοποννήσου».
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Καφετέρια – Μπαρ» ιδιοκτησίας Τσούρνου Ηλία του Γεωργίου που βρίσκεται επί της πλατείας Κολοκοτρώνη 6 στην Τρίπολη.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για δημιουργία BabyPark (παιδικού πάρκου) στην πλατεία Άρεως ιδιοκτησίας Μαρινάτου Ιωάννη του Γεωργίου.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (Καφετέρια- Σνακ Μπάρ BLEND» ιδιοκτησίας Ζαμπαθά Δημητρίου του Αναστασίου που βρίσκεται στη συμβολή της πλατείας Άρεως με την οδό Τάσου Σεχιώτη στην Τρίπολη.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα « Καφετέρια – Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο» «CHILLBOX» ιδιοκτησίας Αγγελική – Ελένη Διακουμάκου & ΣΙΑ Ο.Ε που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαρειώτου & Εθνικής Αντίστασης στην Τρίπολη.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο)» «Μπακολοταβέρνα ο Τσεκούρας» ιδιοκτησίας Ξύγκου Σταματίνα του Ιωάννη που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Επισκ. Άνθιμου 19 και Γερμανού Πατρών στην Τρίπολη».
Καθορισμός χώρου για την προβολή του Πολιτιστικού Καλοκαιριού Δήμου Τρίπολης.
Γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση άδειας αντικατάστασης κουβουκλίου περιπτέρου στην πλατεία Πετρινού».
Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης για καθορισμό κοινωφελούς χώρου για ανέγερση Δημαρχείου στο Ο.Τ. 271.
Αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού υλικού για Δ.Ε.Τεγέας».