Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας | Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 18:25

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, έτους 2020
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Εντεταλμένος Δ.Σ.Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 20:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 21:00.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

 Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

 Μαζί με τη δήλωση της παρουσίας σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξης της, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Άστρους και Μελιγούς καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Περδικόβρυσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης που θα σας αποσταλεί, από το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

 Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα:

• 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
• 6946630269 — Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και
• 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος – Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας ξεκινάει άμεσα και πρέπει να ενταθχούν άμεσα και οι περιοχές Άστρους, Μελιγούς και Περδικόβρυσης στο εν λόγω πρόγραμμα, δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους.

Δελτίο Τύπου