Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση της Βόρειας Κυνουρίας

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019 14:08

H πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Tρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Πρόσληψη με ΣΜΕ προσωπικού στο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΗΒΚ
  2. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του να διακινεί τον λογαριασμό της Ε.Τ.Ε., της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.
  3. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου ΔΗΚΕΔΗΒΚ
  4. Αποζημίωση μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ
  5. Απεντόμωση στο κτίριο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ
  6. Αποκατάσταση εξωτερικής τέντας στο κτίριο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα η πρόσκληση