Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του Δ.Μεγαλόπολης για το φυσικό αέριο

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 10:12

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ¨Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ¨, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα, ήτοι:

Φυσικό Αέριο στην πόλη της Μεγαλόπολης – Τελευταίες εξελίξεις – Ενημέρωση.Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης