Συνεδριάζει η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ Μεγαλόπολης (λιγνιτόσημο)

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021 18:20

H Πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, στις 11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.1. Αλλαγή Φορέα υλοποίησης ενταγμένου έργου στο 4ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

2. Ένταξη νέων έργων στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

3. Διάφορα θέματα.

                                             Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

                                  & Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης

                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ