Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9/12

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 16:50

Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β’) ,ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ- ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ» με συστημικό κωδικό 79949, προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α), Πιστώσεις: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ525600001 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β) του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ – ΜΑΡΜΑΡΙΑ” π/υ 100.000 ευρώ (με ΦΠΑ) πιστώσεις 4ο ΕΑΠ κατόπιν του με α.π. 310935/2677/15-11-2019 εγγράφου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας. (ΕΞ’ΑΝΑΒΟΛΗΣ)Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΤα παραπάνω είναι δύο εκ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 10:30 το πρωί και αφορούν στην Αρκαδία.

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα αναλυτικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48