Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 09:42
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

 Η πρόσκληση για την συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη   18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00  μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     Ημερήσια διάταξη

α.α

Αρ. απ.

                                           Θ έ μ α
1)                

184.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων, κατάλληλου για τη λειτουργία χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων.
2)                

185.

Αποδοχή δωρεάς μετοχών Μετόχων Ιδιωτικών Συλλογικών Φορέων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α, από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Ο Δήμαρχος Ν Κυνουρίας

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Λυσίκατος