Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 08:56
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη  12 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)              67. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 25-7326.009 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λεωνιδίου θέση Μαραθιάς» κατά το ποσό των (7.200,00)€.-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 25-7326.010 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Αντλιοστάσιο Πελιάς έως θέση Γισμάτσι» με το ποσό των (7.200,00)€.
2)              68. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 30-7321.003 με τίτλο «Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου Κοινότητας Κοσμά» κατά το ποσό των (7.200,00)€.-Την δημιουργία ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 30-7323.005 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού Κοινότητας Κοσμά» κατά το ποσό των (7.200,00)€.
3)              69. Περί συγκροτήσεως επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: <<Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας>>.
4)              70. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου:<<Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Λεωνιδίου>>.
5)              71. Εξειδίκευση της πίστωσης με τίτλο:<<Συντήρηση και επισκευή αντλιομηχανών Δήμου Ν. Κυνουρίας>> του ΚΑΕ 25-6264.004 κατά την ανάλυση εργασιών σύμφωνα με την υπ. αριθμό 44/2020 περιγραφή εργασιών συνολικού ποσού (1.835,20)€.
6)              72. Περί λήψης μέτρων απαλλαγής από το τέλος κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω κορωνοιού COVID-19.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σωτηρόπουλος Μιχαήλ