Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 09:29

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών μίσθωσης χορτονομής δημοτικών λιβαδιών.
2. Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου «εργαστήριο ξυλογλυπτικής» στην Τ.Κ. Ελάτης.
3. Ψήφιση πίστωσης 793,18€ για την πληρωμή δαπανών ηλεκτροδότησης του δημοτικού φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Σταυροδρομίου και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Ράφτη» προϋπολογισμού 6.995,44 € στον ΚΑ: 25.7312.21203.
5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλούμπα» στον ΚΑ: 25.7312.20007.
6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση- Βελτίωση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Δημητσάνας, Δ.Ε. Βυτίνας, Δ.Ε. Ηραίας, Δ.Ε. Λαγκαδίων και Δ.Ε. Τρικολώνων» προϋπολογισμού 9.993,75 € στον ΚΑ: 25.7336.8001.
7. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Τροπαίων» ποσού 1.000,00 € στον Κ.Α. 30.7333.72005.
8. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Γορτυνίας» (συντήρηση γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ.Βυτίνας) ποσού 3.813,00 € στον Κ.Α. 30.7332.80009.
9. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Άρση καταπτώσεων – αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε.Τροπαίων, Δ.Ε.Κοντοβάζαινας» ποσού 15.990,00 € στον Κ.Α. 30.7333.80022.
10. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Ηραίας (2016)» ποσού 10.455,00 € στον Κ.Α. 25.7336.22010.
11. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων – Εκδόσεων – Βιβλιοδετήσεων του Δήμου Γορτυνίας» ποσού 2.714,00 € στον Κ.Α. 10.6615.001.
12. Ψήφιση πίστωσης 600,00€ στον ΚΑ: 00.6734.001 για την οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας Γ.Π.
13. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση κλιματιστικών κλπ μηχανημάτων Δήμου Γορτυνίας» ποσού 1.150,00 € στον Κ.Α. 10.6264.005.
14. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ στον Κ.Α.10.6264.003 για την παροχή της εργασίας: Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων XEROX Δήμου Γορτυνίας.
15. Ψήφιση πίστωσης 18.000,00€ στον Κ.Α.00.6117.006 για την παροχή της εργασίας: Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης λειτουργίας διοικητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης προσωπικού (Δημοτολόγιο, εκλογικοί κατάλογοι, μητρώο αρρένων, ληξιαρχείο, μισθοδοσία).
16. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00€ στον Κ.Α.10.6266.008 για την παροχή της εργασίας: Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Γορτυνίας (Portal, Wi – fi, Android, WorkFlow).
17. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ στον Κ.Α.10.6266.002 για την παροχή της εργασίας: Συντήρηση και
επισκευή εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δήμου.
18. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Γορτυνίας λειτουργικών δαπανών κλπ.
19. Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Έργων, Εργασιών, Μελετών και Προμηθειών.
20. Περί διαγραφής τελών κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Λιαρόπουλου Σπύρου.
21. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
22. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Κωνσταντίνας Καπογιάννη σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση αυτόματης ταμειολογικής μηχανής (Α.Τ.Μ.) της Τράπεζας Πειραιώς στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. στην Τ.Κ. Βαλτεσινίκου της Δ.Ε. Κλείτορος του Δήμου Γορτυνίας.
23. Αίτηση υπαλλήλου για ορισμό δικηγόρου για νομική στήριξη του ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στην εκδίκαση υπόθεσης στις 30-06-2016.
24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην ανακοίνωση δίκης και προσεπίκληση αληθινού κυρίου Παναγιώτη Τελώνη κατά του Δήμου Γορτυνίας που θα συζητηθεί στις 11-11-2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.
25. Ορισμός δικηγόρου για την αρίθ. 2887/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄) που αφορά τον καθορισμό ορίων-κατηγοριοποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δημητσάνας & Λαγκαδίων του Ν. Αρκαδίας.
26. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση στις 16-05-2016 της αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε η Α.Ε. «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.».

Θέματα Κληροδοτήματος Αθ. Δρακόπουλου Τ.Κ. Θεοκτίστου
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αθηνόδωρου Δρακόπουλου έτους 2016.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός και χορτόκοψη – αποψίλωση εντός του χωριού ΤΚΘεοκτίστου».
3. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός καιεπισκευή Τσιμενταύλακα από ΤσαρνολύκοπροςΠαναγία και ΤράφουΜήκους 3.000m».Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας