Συνεδριάζει στις 13 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Τρίπολης

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018 13:08
φωτογραφία αρχείου

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

Σας καλούμε την 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου»: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
  2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 23184/27-7-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αλουπογιάννη Παναγιώτη – Χρήστου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
  3. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης.
  4. Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 20 & 21 Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης.
  5. Εξεύρεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.
  6. Ανάκληση της Αρ. 504/2018 Α.Ο.Ε. και της Αρ. 665/2018 Α.Α.Υ.
  7. «Απαλλαγή υπολόγου»
  8. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»
  9. Kαθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ