Συνεδριάζει στις 19/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 17:11
Το νέο Προεδρείο του ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: