Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2019 19:19
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν-3852/2010.

  1. Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2019. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
  2. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του έργου «Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας Βερβένων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις επί της επαρχιακής οδού Τρίπολης-Άστρους, στη ΧΘ:32+750m (εντός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Κάτω Δολιανών), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
  4. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
  5. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Άστρους και προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος
  6. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος