Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 15:19
Το νέο Προεδρείο του ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ