Συνεδριάζει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 15:10

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην Τρίπολη το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματαΚαλείστε να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ,στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠλατείαΕθνάρχου Μακαρίου).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου της 31ης Δεκεμβρίου 2019 – 19η χρήση (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019).

  1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου χρήσης 2020 (8η Τροποποίηση)
  2. Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της με αριθμούς πρωτοκόλλου 2159/12-11-2020 και 2172/16-11-2020 διακήρυξης και κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΚΙΟΝ ARCHITECTSA.E.», για το έργο: «Υπηρεσίες εκπόνησης ενός MasterPlanγια την ανάπλαση – αξιοποίηση κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Δερβένι – Σταθμός Κορίνθου».
  3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη μεταπυργίου μεταξύ πύργων 17 & 18 βόρειας οχύρωσης αρχαίας Μεσσήνης», Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ. Σ. για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου Π.Τ.Α. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
  4. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «Διαμόρφωση γηπέδου Ροζενών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» και ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 5 των εν λόγω Προγραμματικών Συμβάσεων.
  5. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης του Δημοτικού Σχολείου Βαλτεσινίκου Δήμου Γορτυνίας», ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 5 των εν λόγω Προγραμματικών Συμβάσεων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
  6. Έγκριση σκοπιμότητας και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση και συντήρηση του συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξοικονόμηση ενέργειας σαν σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) ΜΕ 12ετή διάρκεια», στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ. Σ. για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης και ορισμό εκπροσώπου Π.Τ.Α. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  7. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της από 15-4-2019 προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».