Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής δημάρχου Καλαμάτας στο θέμα Πατσαρίνου

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 14:12

Δείτε την πράξη της Β’ Ειδικής Επιτροπής 152, με την οποία γίνεται σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, στην υπόθεση του πολιτικού μηχανικού, υπαλλήλου του Δήμου Καλαμάτας, Νίκου Πατσαρίνου.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αφορά προσφυγή που είχε κάνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δικαίωνε τον Νίκο Πατσαρίνο στο θέμα της καθαίρεσής του από θέση προϊσταμένου στο Δήμο.