Συστάθηκε Ένωση Γορτυνιακών Φορέων – Συμμετέχουν 8 σωματεία

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 17:23

Tα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην περιοχή της ορεινής Γορτυνίας, μια ισχυρή προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού πλούτου που διαθέτει, μέσω φορέων όπου δραστηριοποιούνται ενεργοί πολίτες. Κεντρικός άξονας αυτής της προσπάθειας είναι το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά.

Το Μenalon trail αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών εθελοντών και τοπικών φορέων, οι οποίοι αγκάλιασαν και στήριξαν την ιδέα της ανάδειξης των αρχαίων και παλιών μονοπατιών, που ένωναν τους ανθρώπους των ορεινών χωριών και μετέφεραν γνώση και πολιτισμό.Μέσα από τις δράσεις αυτές οι άνθρωποι των χωριών του ορεινού όγκου του Δυτικού Μαινάλου ήρθαμε και πάλι κοντά. Οι πρώτες κοινές πρωτοβουλίες ανέδειξαν τη δυναμική της συμπόρευσης με πυρήνα ένα πολιτισμικό σύνολο που απαρτίζεται από το φυσικό περιβάλλον, την ιστορική παρακαταθήκη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η εμπειρία αυτή σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για: την αξιοποίηση σύγχρονων μορφών διαχείρισης της κληρονομιάς την αποτελεσματική προώθηση αναπτυξιακών έργων από τις τοπικές κοινωνίες και την ενσωμάτωση στη λειτουργία των φορέων νέων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας μας οδήγησε στη σύσταση μιας Ένωσης Γορτυνιακών Φορέων που αποτελείται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:

  1. Αδελφότητα Ζυγοβιστινών “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
  2. Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας (ΙΔΡΥΜΑ)
  3. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Των Απανταχού Νυμφασίων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
  4. Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών
  5. Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Στεμνιτσιωτών « Ο ΥΨΟΥΝΤΑΣ»
  6. Σύλλογος Βαλτεσινιωτών « Η Κοίμησις της Θεοτόκου»
  7. Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης (Βυτίνα )
  8. Σωματείο “Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Αρκαδίας” με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»

Έδρα της Ένωσης είναι το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους τον Φορέων-Μελών.

H Ένωση είναι ανοιχτή σε κάθε φορέα της ευρύτερης περιοχής μας, που ασπάζεται τις αρχές και της αξίες της και υιοθετεί τους στόχους της.

Βασικοί σκοποί της Ένωσης είναι:

Η προστασία του απαράμιλλου φυσικού περιβάλλοντος μιας ευρύτερης περιοχής που αναπτύσσεται στο δυτικό όγκο του Μαινάλου

Η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της συγκεκριμένης περιοχής

Η  επεξεργασία μιας αναπτυξιακής πολιτικής που θα βασίζεται στο τρίπτυχο φυσικό περιβάλλον – ιστορική παρακαταθήκη- πολιτιστική κληρονομιά

Η διάσωση κι ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελμάτων της περιοχής

Η εκπόνηση μελετών για έργα συναφούς στόχευσης με τους προαναφερθέντες σκοπούς και την αποτελεσματική διαχείρισή τους

Η διεκδίκηση οικονομικών πόρων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση τους μέσω και των νέων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δημητσάνα, 28 Νοεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο