Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του πρώην ΙΓΜΕ (vd)

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 07:27

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) παρά τις υπονομευτικές πολιτικές που ασκούνται από την Κυβέρνηση και τους ανταγωνιστές του (ντόπιους και ξένους), συνεχίζουν το έργο του χάρις στον ηρωικό αγώνα που καθημερινά δίνουν.

Στη κρίσιμη αυτή καμπή (έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ – Επανεξέταση του ρόλου του ΙΓΜΕ  στα πλαίσια της  ΚΥΑ 25200),  σημαντικά έργα που αφορούν στην ανάπτυξη του τόπου (μεταλλευτική, υδρογεωλογική έρευνα), δεν αποτελούν κύριο αντικείμενο του ερευνητικού τους πεδίου.΄Ετσι θέματα όπως η επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ή υδρευτικών προβλημάτων δεν είναι στις ερευνητικές προτεραιότητες του με ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας.

Για όλα τα θέματα που τους αφορούν χθες μίλησαν στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας οι εργαζόμενοι του πρώην ΙΓΜΕ.