Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Τρίπολης (video)

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 14:24

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Λειτουργία δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο δήμο Τρίπολης» ανακοίνωσε ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Τζιούμης Κώστας σε συνέντευξή του την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Ίδρυση και λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” στον Δήμο Τρίπολης, με δικαιούχο τον δήμο της αρκαδικής πρωτεύουσας (προϋπολογισμός 280.080 ευρώ).Ο κ. Τζιούμης μίλησε για το έργο που ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τα 280.000 ευρώ  προτάθηκε  από  τον Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με το Σύλλογο ΑμεΑ Αρκαδίας και τον κ. Καραλή με την περιφερειακή Ομοσπονδία και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κ. Καραλής και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ευχαρίστησαν τον δήμαρχο Τρίπολης για το έργο αυτό που οπωσδήποτε θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ζωή και την διαβίωση των ΑΜΕΑ της Τρίπολης.

Στις Στέγες θα φιλοξενούνται άτομα με αναπηρία εκ γενετής ή επίκτητη που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δια βίου διαβίωσης κατοικίας των ατόμων με αναπηρία. Η διαβίωση των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”