Στην 1η Διεθνική συνάντηση Erasmus+ 2016 στην Γαλλία το 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 10:25

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης αποκλειστικά μεταξύ Σχολείων
ΚΑ219 Erasmus+ 2016 διετούς διάρκειας 2016-2018, με τίτλο «We are our future! How to equip our students for adulthood and citizenship – a comparative study of autonomy, curricula and communication», πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική αποστολή δύο εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης στην πόλη Montpezat-sous-Bauzon στη Γαλλία, οι οποίοι συμμετείχαν στην 1η Διεθνική Συνάντηση όλων των εταίρων με το συντονιστή του Σχεδίου από τις 14/11/2016 έως και 17/11/2016. Τα συνεργαζόμενα εταιρικά σχολικά συγκροτήματα που συμμετέχουν είναι (χώρα, πόλη, επωνυμία φορέα):

1. Ελλάδα, Τρίπολη, 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης
2. Ολλανδία, Zoetermeer, Stichting Unicoz Onderwijsgroep
3. Πορτογαλία, Barcelos, Agrupamento De Escolas De Barcelos
4. Σλοβενία, Maribor, OŠ Ludvika Pliberška Maribor
5. Πολωνία, Czeladź, Miejski Zespol Szkol
6. Βουλγαρία, Vratsa, SOU Vasil Kunchov VratsaΣυντονίστρια χώρα: France, Montpezat-sous-Bauzon, College Joseph Durand

Το Σχέδιο έχει την εξής στοχοθεσία:

 Συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων και διδακτικών μεθόδων των επτά συμμετεχόντων χωρών
 Γνωριμία με τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιμα και την καθημερινότητα των μαθητών Γυμνασίου στην Ευρώπη
 Βελτίωση των πολυγλωσσικών ικανοτήτων, των κοινωνικών και ερευνητικών δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής χρήσης των Νέων Τεχνολογιών των μαθητών
 Βελτίωση της αυτοπεποίθησης, υπευθυνότητας, αυτονομίας, ευελιξίας, ομαδικής συνεργασίας και αίσθησης του ανήκειν στην κοινωνία της Ευρώπης
 Αύξηση δεξιοτήτων των μαθητών για τις γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας του 21ου αιώνα

Κατά τη διάρκεια της Διεθνικής Συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις υλοποίησης του Σχεδίου, καθώς
πραγματοποιήθηκε πλήρης οργάνωση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τα σχολικά έτη
2016-17 και 2017-18.

Η επίσκεψη μας έδωσε την ευκαιρία γνωριμίας με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και απόκτησης μιας διαφορετικής αντίληψης της σχολικής καθημερινότητας. Η επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των επτά (7) χωρών υπήρξε άψογη, αφήνοντας αξιόλογες εντυπώσεις ενώ αποτέλεσε παράλληλα έναυσμα ενεργής και ποιοτικής συνέχισης και υλοποίησης του Σχεδίου.

Τέλος, η ίδια η Διεθνική Συνάντηση αποτέλεσε μοναδική επαγγελματική εμπειρία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς το σχολείο μας δεν έχει προηγούμενο συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Τρίπολη 24/11/2016