Στην ΟΕΒΑ η παρουσίαση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πρωτοβουλία Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης»

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 06:35
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΟΕΒΑ) και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» θα πραγματοποιήσουν ημερίδα για την παρουσίαση της Πράξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων της Ομοσπονδίας, οδός Καλαμάτας 113 Τρίπολη. 

 
Στη συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος – Άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και Νέοι Επιστήμονες και Αγρότες-  προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις του και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό.
 
Αντικείμενο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.