Στην Προεδρία της Εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” ο Τ. Κατσίπος

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 16:43

Πρόεδρος στην Εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” διορίστηκε ο Πολιτικός Μηχανικός και πρώτην Πρόεδρος της ΔΕΠΕ, Τίμος Κατσίπος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών.

Η εν λόγω Εταιρεία προέκυψε από τη συγχώνευση τριών δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών: της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων], της ΟΣΚ ΑΕ με τις διευρυμένες της αρμοδιότητες [υπεύθυνη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό σχολείων καθώς και με την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των εν εξελίξει έργων της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου ΚΕΔ ΑΕ] και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.