Στις 10 π.μ. το «κουδούνι» στη Μεγαλόπολη την Τρίτη 8 Ιανουαρίου

Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2019 16:15

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Τ.Α «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την χιονόπτωση, χιονόστρωση και τον παγετό σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την έναρξη της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεγαλόπολης και Καρύταινας του Δήμου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 08-01-2019 στις 10.00 π.μ. λόγω αντικειμενικών δυσχερειών στην πρόσβαση των μαθητών στο χώρο των σχολείων κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.