Στις 22 Μαρτίου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Πελ/σου

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019 18:28

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/ 03/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , στην Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση εδώ