Στις 24 Mαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 14:53

Την Τρίτη 24 Mαΐου 2022 στις 20.00 το βράδυ στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, θα γίνει δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
  2. Aναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της υπό εκκαθάριση ΚΕΔΗΤ στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το αρ. 644/τ.Β΄/15.02.2022 ΦΕΚ
  3. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις δαπάνες πληρωμής πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020
  4. Διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά την περίοδο 2022-2023

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ