Στις 25 Αυγούστου η Ορκωμοσία του Παναγιώτη Νίκα και του νέου ΠεΣυ Πελοποννήσου

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019 18:01

Πρόσκληση

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Τριπόλεως, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην αίθουσα «Δημήτριος Μητρόπουλος» του
Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Παπαναστασίου 25 στην Τρίπολη,
την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από
το άρθρο 154 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας