Στις 8/9 η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019 10:35

Όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση:

«Σας καλούμε την 8η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 να προσέλθετε, στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα:1) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»