Στις πλ. Βαλτετσίου και Θεοκρίτου η λαϊκή της πλ. Μαντινείας λόγω πανελλαδικών

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 12:17
Ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης για τη λαϊκή αγορά της 16ης Ιουνίου 2021

O Δήμος Τρίπολης λαμβάνοντας υπόψη, το με αριθ. πρωτ. 99879111-6-2021 έγγραφο της Απoκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο το 3ο ΓΕΛ Τρίπολης έχει οριστεί ως εξεταστικό κέντρο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 των μαθητών της Γ’ Λυκείου και στο πλαίσιο λήψης μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση εμφάνισης ή και διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 36587 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), ενημερώνει το καταναλωτικό του κοινό ότι, η λαϊκή αγορά της 16ης/6/2021, η οποία ήταν προγραμματισμένη να λειτουργήσει στην Πλ. Μαντινείας, θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Βαλτετσίου και Πλ. Θεοκρίτου.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς της Πλ. Μαντινείας, να δραστηριοποιηθούν σε εκείνη τη λαϊκή αγορά που δραστηριοποιούνται κάθε Σάββατο.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ