Στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας ο εξοπλισμός του πύργου Πλαπούτα

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016 08:14

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον “Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 2 σχετικά με τον εξοπλισμό πολυχώρου πολιτισμού για την οικία Πλαπούτα, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» (ΕΣΠΑ MIS: 2013 ΕΠ02680082 448330).”
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΑΧΡΗ