Στο Πράσινο Ταμείο εντάχθηκε η πρόταση: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 21:07

Με την υπ’ αριθ. 240.3.1/2022 Απόφαση Ένταξης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε η πρόταση «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που είχε υποβάλλει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A’ Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, αναφορικά με την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:«Ο Δήμος μας για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε άμεσα με την υποβολή της πρότασης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.».

 

Γιώργος Καμπύλης: «Ακόμη μια ενέργεια που στοχεύει στην βελτίωσης των καθημερινών μετακινήσεων»

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης με αφορμή τη συγκεκριμένη ένταξη, δήλωσε σχετικά: «Ακόμη μία ενέργειά μας που στοχεύει στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων καθώς και στην ελεύθερη προσβασιμότητα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια υλοποίησης έργων αναβάθμισης του Δήμου μας. Με μελετημένες παρεμβάσεις στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».