Στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” το έργο ύδρευσης για Κολλίνες – Αγία Βαρβάρα

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 12:49

Την ένταξη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Αρκάς σύμβουλος του Υπ. Εσωτερικών, Μαρίνος Ρουσιάς, γράφει: “Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια (ΨΩΜ0465ΧΘ7-6ΓΦ) η απόφαση ένταξης που υπέγραψε ο ΥΠΕΣ Α. Χαρίτσης με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ” με κύριο του έργου την ΔΕΥΑ Τρίπολης.Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 497.276,42 €. 
Το έργο τοποθετείται στο νότιο τμήμα της Δ.Ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης και καλείται να παίξει σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο αφού οι οικισμοί Κολλίνων – Αγίας Βαρβάρας υδρεύονται από μικροπηγές αλλά και γεωτρήσεις με μικρές παροχές που αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Ένα επιπλέον στοιχείο που συνηγορεί για την αναγκαιότητα του έργου αυτού είναι η συγκέντρωση επιβλαβών ιόντων που εμφανίζονται στις πηγές και γεωτρήσεις της περιοχής της Δ.Ε. Σκιρίτιδας.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι οικισμοί παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και επομένως το πρόβλημα της ύδρευσης είναι καθοριστικό. Κατά συνέπεια απαιτείται η κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση της Δ.Ε. Σκιρίτιδας στη θέση Αχούρια και η σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο.”