Στον Πρωθυπουργό απόφαση του ΠΕΣΥ για τις συμβάσεις εργαζομένων στην Κοινωφελή Εργασία

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 14:13

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου:

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Ηλίας Στρατηγάκος, υλοποιώντας την  υπ’ αρ. 439 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που περιλαμβάνεται στο υπ’ αρ. 15/1982019 πρακτικό αυτού, απέστειλε στον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στους Υπουργούς της Κυβέρνησης και στα Πολιτικά Κόμματα της χώρας, την ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα που αφορά: «Απόφαση – Ψήφισμα δυνατότητας μετατροπής των συμβάσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειας έτους 2014 – 2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)», σε αορίστου χρόνου».Τονίζεται το δίκαιο του αιτήματος, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε τακτικό προσωπικό στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου υπηρετούν και οι οποίες έχουν επείγον ζήτημα σοβαρής υποστελέχωσης.

Επισυνάπτουμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

 

Ο Πρόεδρος

του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19 – 8 – 2019
Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΠΕ Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 439
ΘΕΜΑ 10ο
ΗΔ: Λήψη απόφασης (ψήφισμα) δυνατότητας μετατροπής
των συμβάσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς
χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειας έτους 2014 – 2020 πλήρους
απασχόλησης (Α’ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)», σε
αορίστου χρόνου.
Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Τρίπολης την 19η
Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα
από την 224341/55123/13-8-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ.
Ηλία Στρατηγάκου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό
Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:
-1-
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος
2. Γιαννακούρας Ευάγγελος
3. Τζανετέα Αδαμαντία
και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Νικολάκου Κωνσταντίνα, θεματική Αντιπεριφερειάρχης
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
3. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία, θεματική Αντιπεριφερειάρχης
4. Παπαγγελόπουλος Άγγελος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
5. Γκίκας Αθανάσιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
6. Σιδέρης Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
7. Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
8. Γαβρήλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
9. Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
10. Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη (αποχώρησε στο 6ο θέμα ΗΔ)
11. Μπακούρης Γεώργιος
12. Μπελεγρή Σταματική (αποχώρησε στο 6ο θέμα ΗΔ)
13. Στεφανόπουλος Θεοφάνης
14. Πισιμίσης Αθανάσιος
15. Παπαφωτίου Απόστολος
16. Πετρίτσης Γεώργιος
17. Αλεξόπουλος Αλέξιος
18. Ντάνος Θεόδωρος
19. Πατσαρίνος Νικόλαος
20. Γκανάς Παναγιώτης
21. Μενούνος Περικλής
22. Αλευράς Παναγιώτης (αποχώρησε στο 8ο θέμα ΗΔ)
23. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
24. Χρυσαδάκος Σταύρος
25. Αλεξανδρής Σαράντος
26. Παναγιωτοπούλου Ελένη
-2-
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αλειφέρη –
Καραθανάση Ελένη και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλάκης Ηλίας,
Σκούρος Χαράλαμπος, Λέγγας Κωνσταντίνος, Γκιάτας Ευριπίδης, Γκούνης
Απόστολος, Μπουκουβάλας Ιωάννης, Σαρρής Ιωάννης, Σωφρονά – Καρλαύτη
Στέλλα, Βουδούρη Κωνσταντίνα, Πουλάς Ανδρέας, Γεωργάκη Τίνα,
Δολτσινιάδης Δημήτριος, Χουρσαλά Αθανασία, Γόντικας Νικόλαος, Γούργαρης
Ευάγγελος, Ξεροβάσιλας Παναγιώτης, Τζαμουράνης Γεώργιος, Αντωνόπουλος
Χρήστος, Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Μαντάς Περικλής, Χρονάς Άγγελος,
Τζανής Αναστάσιος, Τζεφεράκος Ιωάννης, Κατσίρης Ιωάννης και Καρράς
Παναγιώτης αν και νόμιμα είχαν κληθεί.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Στρατήγης
και Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………….
Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του
δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε όγδοο κατά
σειρά.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο
εν λόγω θέμα εισηγήτρια είναι η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάκου και έχει
διανεμηθεί σχετικό έγγραφο αίτημα των ωφελουμένων από το πρόγραμμα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειας έτους
2014 – 2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο
8/2018)», το οποίο έχει ως εξής:
-3-
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ:
« Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους
και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση
Νο 8/2018)».
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού
Συμβουλίου και κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
Εργαζόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητας Αρκαδίας, όντας ογδόντα οκτώ (88) στο σύνολο
αυτή τη χρονική στιγμή απασχολούμενοι, που προσληφθήκαμε στο πλαίσιο του
κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018, προκειμένου να
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην Π.Ε. Αρκαδίας.
Δεδομένης της υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών, καλύπτουμε με τον τρόπο αυτό
τις μεγάλες και διαρκείς ελλείψεις της Περιφερειακής Ενότητας σε τακτικό προσωπικό,
παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικές, πάγιες και αναγκαίες υπηρεσίες στους συμπολίτες
μας.
Η αρχική διάρκεια των συμβάσεών μας είχε προβλεφθεί για οκτώ (8) μήνες, ωστόσο
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας δόθηκε παράταση-ανανέωση του
προγράμματος κατά τέσσερις (4) μήνες, καθότι αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα που θα
προέκυπταν στην ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεών μας με την απομάκρυνσή μας.
Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να μας διατηρεί σε ένα ιδιότυπο
καθεστώς εργασιακής ομηρίας, γεγονός που αντιβαίνει τους στόχους της βιώσιμης
ανάπτυξης για αξιοπρεπή εργασία και ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, καθώς μας αμείβει
με τον κατώτατο μισθό των 546 ευρώ, παρόλο που διαθέτουμε τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα, παρέχουμε την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με όλους τους υπόλοιπους
συναδέλφους – εργαζόμενους (μόνιμοι υπάλληλοι) της Περιφέρειας και καλύπτουμε μαζί
τους τις ίδιες πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι (όπως και πολλοί άλλοι
συνάδελφοί μας, αντίστοιχων προγραμμάτων σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας),
επιφυλασσόμαστε για τη συμμετοχή μας σε έναν δίκαιο αγώνα, για τη διεκδίκηση και
κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
μας. Σε μια χώρα που μαστίζεται από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, κάθε
εξασφάλιση θέσης εργασίας, δημιουργεί μια ελπίδα να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
-4-
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που διαχρονικά συντρέχει και προασπίζει
τα δικαιώματα των εργαζομένων, αιτούμαστε να σταθεί αρωγός μας και αυτή τη φορά
λαμβάνοντας σχετική πολιτική απόφαση ώστε:
1. Να αναγνωρίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε με την
εργασία μας, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουμε και το γεγονός πως
είμαστε άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
2. Να μας στηρίξει έμπρακτα σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα μας για την
υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
3. Να αναγνωρίσει το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπή εργασία και αναγνώριση της
ανισότητας που υφιστάμεθα.
4. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταλεί το ψήφισμα προς ενημέρωση στον
Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και γενικά προς
όλους τους αρμόδιους φορείς.
…………………………………………………………………………………………………………….
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αναγκαιότητα παραμονής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (στις
Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και
Μεσσηνίας), του συνόλου των εργαζομένων που προσελήφθησαν στο πλαίσιο
του Κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018,
και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή, δεδομένης της σοβαρής
υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις
πάγιες και διαρκείς ανάγκες της σε τακτικό προσωπικό.
-5-
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Αναγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν με την
εργασία τους, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός
πως είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στηρίζει έμπρακτα αυτόν τον δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή εργασία και αναγνωρίζει την
ανισότητα που υφίστανται.
Ζητά από τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο
Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα Πολιτικά
Κόμματα και γενικά από όλους τους αρμόδιους φορείς, να στηρίξουν και να
διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους, προκειμένου να καλυφθούν
ταυτόχρονα οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 439
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ