Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 18:28

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στη 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (θα προηγηθεί η 3η ειδική συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ Πελοποννήσου), που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. με τίτλο: “Σχεδιασμός και υλοποίηση «ΔΕΣΜΗΣ» στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην θέση ‘Σουλιναίικα’ της Τ.Κ. Πηγαδίου της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δ. Νότιας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας, φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΩΡΑΣ Ο.Ε.’».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

3. Έγκριση του αριθμ. 13/13-2-2013 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

4. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου του οικονομικού έτους 2013

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου

5. Κήρυξη απαλλοτριώσεων εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση οδικού άξονα Λευκάκια – Δρέπανο”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ