Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του δήμου Τρίπολης

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014 17:01

Με σαράντα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 14:00 στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης η οικονομική επιτροπή του Δήμου. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

 

1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών  2010 έως 2013 και από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παράβαση Κ.Ο.Κ.
3. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη ύδρευσης ετών 2010- 2011-2012 και δικαίωμα βοσκής ετών 2010 και 2011.
4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών 2010 έως 2013 και από τέλη ύδρευσης ετών 2010-2011-2012.
5. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και  δικαίωμα βοσκής ετών 2008-2009-2010.
6. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη ύδρευσης ετών 2008έως 2012.
7. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη ύδρευσης ετών 2005 έως 2008.
8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλος λατομείων ετών 2010-2011-2012.
9. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών 2010 έως 2013 και από τέλη ύδρευσης ετών 2011 και 2012.
10. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
11. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
12. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών 2010 έως 2013.
13. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών  2008 και 2009.
14. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη λαϊκής αγοράς β΄  εξαμήνου ετών 2012 και 2013.
15. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από πρόστιμο παράνομης  κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2012.
16. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
17. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
18. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη ύδρευσης ετών 2008  και 2009.
19. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών  2006 και 2007.
20. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
21. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
22. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη ύδρευσης ετών 2010- 2011-2012 και από δικαίωμα βοσκής ετών 2010 έως 2013.
23. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από δικαίωμα βοσκής ετών  2008 και 2009.
24. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη εκδιδομένων  λογαριασμών ετών 2008-2009-2012.
25. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη εκδιδομένων  λογαριασμών ετών 2008-2009-2010.
26. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη εκδιδομένων  λογαριασμών έτους 2012.
27. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη τέλη ύδρευσης έτους 2011.
28. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων του ανοικτού  διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την  εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης, της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης και  της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2015.3
29. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού για την πληρωμή της αμοιβής του ελεγκτή δόμησης για το  έργο: « Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής ορκωτών ελεγκτών λογιστών Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2013.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων.
32. Αποδοχή δωρεάς Αρκάδων Ομογενών. 
33. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Θάνα.
34. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Μερκοβουνίου.
35. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Ορχομενού.
36. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Κολλινών.
37. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Νεστάνης.
38. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Αλωνίσταινας.
39. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Πιάνας.
40. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του  Προέδρου της Τ. Κ. Σιμιάδων.