Συνεδριάζει ο ΦοΔΣΑ για τα απορρίμματα

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013 11:38

Στις 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της ΠΕΔ (Δ/νση: Π. Γρηγορίου Ε΄18 & Κ. Παλαιολόγου Τρίπολη), θα συνεδριάσει η Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα πιο κάτω θέματα:1. Διαχείριση απορριμμάτων στη μεταβατική περίοδο, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

2. Αξιολόγηση της πορείας συγχώνευσης των Νομαρχιακών ΕΣΔΙΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.                        

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σμυρνιώτης Ιωάννης

Δήμαρχος Τρίπολης